A kihelyezett madárodúk ellenőrzése 2021-ben

A kihelyezett madárodúk ellenőrzése 2021-ben, április 11 és június 30 közötti időszakban.

Megjegyzés: A B típusú odúkat teleszkópos rúddal emeljük le, illetve helyezzük vissza. Az eternitodúk, szalakótaodúk, fahordó odúk, vércseládák ellenőrzése csak létra segítségével lehetséges. 3 év óta teleszkópos alulétrát használok, mivel a szállítása könnyebb, mint a többméteres tolólétráé. De, mivel nem minden odú közelíthető meg autóval, sok esetben több száz méteren keresztül kell cipelni a 22 kg-os létrát nehezített terepen. (erdő, sáros szántóföld, mocsárrét, szúnyogok hadával nehezítve) Fárasztó, időigényes feladat, főleg ha egyedül kell végezni.

Kóka, Kenderföldek: 70 db. B típusú odú, 9 db. szalakótatípusú odú, 2 db. fa söröshordó odú. Az idei hűvös, esős tavasz nem kedvezett az odúkban költő madaraknak. Minimális volt a táplálékul szolgáló rovarmozgás a térségben. Ilyen esetekben a madarak egy része félbehagyja a költést ( ott hagyja a tojásokat és azok kihűlnek, bezápulnak) illetve a kikelt fiókákat nem tudják táplálni megfelelően, ezért sok fióka elpusztul. A széncinegéknél az első költés alkalmával 10- 12 a tojások száma optimális időjárás esetén. Az idén 4-9 db. tojásos fészekaljakat találtam többségében. Sok volt a záptojás, illetve az éhen pusztult fióka. 51 B odúban költött széncinege, 6 odúban mezei veréb, 11 odút a mogyorós pele foglalt el, 2 odú üresen maradt.

Kóka, Felső-hegy, patakparti égeres galériaerdő: 60 B típusú odú, 2 db speciális eternitodú baglyok részére. 48 B odúban költött a széncinege, 3 B odúban mezei veréb, 2 B odúban seregélyek költöttek - a ( berepülő nyílást harkályok kitágították), 6 odúban mogyoróspele nevelte kölykeit, 1 B odú üresen maradt.

Kóka, Felső-hegy, kiszáradt hajdani patakmeder: 25 db B típusú odú, 1db fa boroshordó odú. 23 B odúban költött a széncinege, ebből 18-at az erdei pele kifosztott ( a tojásokat és a kotló széncinege tojót megette) Az erdei pele fokozottan védett kisemlős fajunk. Párzási, kölyöknevelési időszakban sok fehérjére van szüksége. Mivel éjszakai életmódot él, ilyenkor aktív. Módszeresen átkutatja a kihelyezett madárodúkat, az alvó madarakat megeszi. A tojások és madarak mellett éjszakai rovarokat, főleg molylepkéket is fog, de növényi táplálékot is fogyaszt. 2 odúban mogyorós pele vackolta be magát. A fa boroshordót eredetileg macskabagoly és füles kuvik részére szereltük fel, az idén lódarazsak foglalták el.

Kóka, Felső-hegy, fenyves: 50 db B odú. 38 odúban költött a széncinege, ebből 23-at fosztott ki az erdei pele, 15 odúban eredményesen költött a széncinege. 8 odúban mogyoróspele volt, 2 odúban seregélyek költöttek, 2 odú üres volt.

Kóka, Felső-hegyi szőlők, (kb. 50 hektár) Ezen a terülten 1983-ban kezdtem az odútelepítést, saját szőlő-gyümölcsösben, illetve rokonok, barátok, ismerősök szőlőjében. Az elmúlt 38 év folyamán egyre több tulajdonos hagyott fel a szőlőműveléssel. Az így kialakult parcellák bebokrosodtak, sok helyen dió és mandulafák nőttek valószínűleg a varjak és a szajkók tevékenysége által. Az elvadult szőlőültetvények néhol 2-3méter magasra is felkúsztak a gyümölcsfákon. (barack, cseresznye, meggy, alma, körte, dió, mandula) Az így kialakult élőhelyek ideális körülményeket teremtenek nem csak a madaraknak, hanem a védett emlőseinknek, peléknek, mókusoknak, menyéteknek, hermelineknek, sünöknek, stb.

Jelenleg 100 db. B odú, 9 db. szalakóta odú(elsősorban búbos bankáknak, füles kuvikoknak, seregélyeknek) van kihelyezve. Az idén 81 B odúban költött széncinege, 14 odúban mezei veréb, 2 odúban nyaktekercs, 3 B odút a mogyoróspele foglalt el. 4 szalakóta odúban seregély, 1 szalakóta odúban búbos banka, költött. 3 szalakótaodút széncinege fészkelt. 1 szalakótaodú üresen maradt az idén.

Kóka, közlegelő: 3 db. szalakóta típusú odú , 1 db vércseláda. 1 odúban füles kuvik költött, 1 odút széncinege foglalt el, 1 odú és a vércseláda üresen maradt.

Kóka, Ritva-legelő : 13 db szalakóta típusú odú. 1db 25 literes fa söröshordó, 3 db vércseláda, 2 db betondarabokból-téglákból épült bankavár. 1 odúban költött a búbos banka, 3 odúban seregély, 1 odúban széncinege. 8 odú üresen maradt. Június 10-én területbejárás alkalmával egy eső után sütkérező szalakótát figyeltem meg az egyik odú közelében. Végre, gondoltam, 36 év kihagyás után újra látom ezt a színpompás, türkizkék madarat a régi élőhelyén. Sajnos a vágyam nem vált valóra, néhány nap után továbbszállt. Valószínűleg nem talált párt magának. Minden esetre újbóli megjelenése azt jelenti számomra, hogy kitartó odú kihelyezési programunk nem volt hiábavaló. A Ritva -legelőn jól megfigyelhető elsődlegesen a legeltetés hiánya miatt, a bokrosodás, a gyökérről szaporodó nyárfasarjak, kökény és galagonya, és a nem őshonos özönnövények térhódítása. (kanadai aranyvessző, selyemkóró, stb.) A terület degradációját elősegíti még az utóbbi évek csapadékszegény időjárása és a talajvízszint jelentős csökkenése is. Csökken a területen az utóbbi években sokat emlegetett biológiai sokféleség. (Biodiverzitás) Az újbóli legeltetés beindításával a kialakult kedvezőtlen folyamatok lassíthatók lehetnének.

Kóka, Malomárok: 120 db. B típusú odú, 3 db fahordó odú, 5 db speciális eternitodú, 10 db szalakótatípusú odú, 2db. fakuszodú : a B odúkból 88-ban széncinege költött, 4 odúban mezei veréb, 2 odúban csuszka fészkelt, 14 odúban mogyorópele, 8 odúban erdei pele, 1 odúban erdei egér volt. 3 odút ismeretlenek elvittek! (Októberben pótoltam a hiányzó odúkat)
Az eternit és a fahordó odúk idő hiányában nem lettek ellenőrizve. 1 szalakótaodúban füleskuvik, 3-ban seregély költött, 1odút lódarazsak foglaltak el, 1 odúban mókusfészket találtam. 4 szalakótaodút idő hiányában nem ellenőriztem. A fakuszodúk üresek voltak.

Kóka, Varga-hegy- hajdani szőlőtelep: 2db. szalakótaodú, 2db. vércseláda. 1 ládában vörösvércse költött (5 fióka) a szalakótaodúkban seregélyek fészkeltek.

Kóka, Forrásláp: 2db. Szalakótaodú. 1 odúban lódarazsak voltak, 1 odúban seregély költött(5 fióka)

Kóka, Hajta-patak mellékága: 6 db szalakótatípusú odú. 3 odúban seregélyek költöttek, 1 odút a csuszka foglalt el, 1 odúban széncinege fészkelt, 1 odú üresen maradt.

Kóka, Varga-hegy, fenyves: 35 db B típusú odú. 25 db odúban széncinege, 3 odúban mezei veréb, 1 kitágított röpnyílású odúban seregély, 5 odúban mogyoróspele, 1 odúban erdei pele tartózkodott.

Kóka, Beregkút: 3 db B odú. Mindegyikben széncinege költött.

Kóka, belterület, magánkertekben, gyümölcsösökben kihelyezett odúk. 200 db. B odú. Az idén csak néhány helyről kaptam költési adatokat.

Kóka, vadászház: 10 db. B odú, 2 szalakóta típusú odú( a berepülő nyílás átalakítva macskabagoly méretéhez) 1db. vércseláda. Nincsenek fészkelési adatok

Kóka-Sülysáp, Felső-Tápió melletti rét: 13 db szalakótaodú, 2 vércseláda. 2 odúban költött a szalakóta, 1 odúban füleskuvik, 4 odúban seregély, 1 odúban búbosbanka költött, 5 odú és a kettő vércseláda üresen maradt.

A Tóalmási, Tápiósági, Tápiószelei odútelepekről nem kaptam költési adatokat.

Kertész László

2021 június 20-án Erdőszőlő külterületen végeztünk odúellenőrzést a helyi odútelepen, ahol 34 db Szalakóta odút és 10 db Vércseládát ellenőriztünk.
24 odúban Szalakóta, 3 odúban Füleskuvik , 1-1 odúban Búbosbanka és Széncinege költés volt. A Vércseládák közül 7-ben volt Vörös vércse költés.
A tavasszal kihelyezett 3 db Vércseláda közül 2-ben volt költés, míg a 4 db idei telepítésű Szalakóta odú közül 3-ban volt költés.

Az adatokból az állapítható meg, hogy a Szalakóta költések átlagosan 1 héttel csúsztak, valamint a tojás és fióka szám a korábbi évekhez képest alacsonyabb volt. Ez valószínűleg a csapadékmentes júniusnak köszönhető, ugyanis a legelő száraz és kopár volt, kevés volt a természetes táplálékforrás. Több költésnél azt tapasztaltuk, hogy a kikeltett fiókák közül 1 fióka a társaitól sokkal kisebb volt, majd később elpusztult. Ez valószínűleg a táplálék hiány miatt következett be.

Az egyik odúnál a fiókanevelés időszaka alatt többször voltam kint, távcsővel követtem a fiókák etetését. Alapesetben max. 2-3 percenként szokott etetni a szülő madár, ez a csapadékmentes, meleg időszakban akár 10 perc is volt. Az is szembetűnő volt, hogy akár 1-2 kilométerre is el kellett repülniük táplálékért egy vizesebb és gazdagabb élőhelyre.

Lengyel János - Kertész László