A 39.sz. Tápió-vidéki helyi csoport
Tápió-vidéki Hcs logo

A 39.sz. Tápió-vidéki helyi csoport

Csoportunk néhány éves előkészítést követően alakult meg a Pest-megye keleti felében elterülő Tápió-vidéken. A Tápió-vidék 20 települést foglal magába és mind földrajzi, mind történelmi és közigazgatási szempontból egységes egészként kezelhető. Így egy önálló csoport létrehozása indokolt volt a területen.

A helyi csoport megalakulása nem volt zökkenőmentes. A területen működő MME tagok egy része a Gödöllői hcs. munkacsoportjaként tevékenykedtek. Főbb programjaik:- madárvárta és CES pont üzemeltetése Farmoson, Tápió-vidéki Gólya Road Show (látványos gólyagyűrűzés) szervezése, lebonyolítása, békamentés Farmos határában, központi fajvédelmi programok helyi koordinálása (szalakóta, gyöngybagoly, haris, kék és vörösvércse, gyurgyalag, partifecske, hamvas rétihéja) A többi tagok a Budapesti helyi csoport kókai munkacsoportjaként végezték tevékenységüket 1983 -tól kezdődően.

Habár a kókai munkacsoport tevékenysége főleg Kóka területére korlátozódott, azért végeztek madárállomány felméréseket is a Tápió-vidéken. (a Tápió-vidék egy részének gyurgyalag (Merops apiaster), szalakóta (Coracius garrulus) és parti fecske (Riparia riparia) fészkelő állományának alakulásáról Kertész(1986, 1990, 1991) közölt adatokat. Néhány évben a térség fehér gólya állományát is felmérték. Saját erőből jelentős számú fészekodúból álló telepet működtettek három élőhely típusban (2007-ben mintegy 300 odú). A kókai munkacsoport tevékenységéről itt olvashat bővebben. 1983-1987.

A 2006. évi Küldött Közgyűlés a 16. napirendi pontban tárgyalta a HCS. megalakulását. Urbán Sándor jelezte, hogy az adott területen nem támogatják a helyi csoport létrejöttét, mert az sérti a területen működő Jászkun Természetvédelmi Szervezet (MME 17. HCS) és a Tápió-vidéki Közalapítvány munkáját. Ezt követően a Közgyűlés látható többséggel megszavazta, hogy leveszi a napirendről a Tápió-vidéki HCS. megalakulását (K/06/15 határozat, azzal a javaslattal, hogy ezt a 2007. évi Közgyűlés újból vitassa meg.

2007-ben az Elnökség áttekintve a vonatkozó dokumentumokat, helyben hagyva az előző Elnökség javaslatát és indoklását, a Tápió-vidéki helyi csoport megalakítását az Elnökség javasolta.

A Tápió-vidéki helyi csoport nyilvántartási száma: 39
Alapító tagok száma: 35 fő.

Vezetőség:
Elnök: Vidra Tamás
Titkár: Németh András
Gazdasági vezető: Szénási Valentin

2009-ben Németh András titkár és Szénási Valentin gazdasági vezető kilépett az MME-ből, így a helyi csoportot a megszűnés veszélye fenyegette. Vidra Tamás elnök és a távozó Németh András titkár összehívta a Közgyűlést és felkérték Kertész Lászlót a kókai munkacsoport vezetőjét, hogy a továbbiakban lássa el a hcs. titkári teendőit. A Közgyűlés egyhangúlag egy fő tartózkodása mellett megválasztotta Kertész Lászlót titkárnak, Suri Ferencet pedig gazdasági vezetőnek. Az elmúlt hat év során a hcs. taglétszáma közel megtízszereződött, a kezelt odúk száma 2014-ben meghaladta az 1100 darabot.

Elnök: Vidra Tamás
Titkár: Kertész László
Gazdasági vezető: Suri Ferenc

A 2018. március 15-én megtartott közgyűlésen a szakmai beszámolót követően Kertész László lemondott a Tápió-vidéki helyi csoport titkári tisztségéről. Ezt követően Vidra Tamás lemondott az elnöki tisztségéről. A 90 napon belül újra megtartott közgyűlés megválasztotta az új vezetőséget.

Elnök: Mikus Máté
Titkár: Sári Gergő
Gazdasági vezető: Herzog Balázs

Főbb programok:- békamentés Farmoson, bemutató gyűrűzések, odútelepek fenntartása, gólyafészek karbantartás, élőhely kezelések, "Fülemülék éjszakája", Madarak és Fák Napja", CES, sérült és beteg madarak mentése, "Év madara" túrák, Gólya Road Show, szalakóta és gyurgyalag gyűrűzés, környezeti nevelés- előadások, MMM, EMN, "Peletúra, stb...

Web: www.mmetapio.hu , Facebook: www.facebook.com/mmetapio